Asiakirjat: HOITOTAHTO

Mitä sinä haluat hoivaltasi ja hoidoltasi?

Hoitotahto on asiakirja, johon voit kirjata tahtosi omaa hoitoasi koskien. Näin omaisten ei tarvitse tehdä hankalia päätöksiä tai pohtia, mitä missäkin tilanteessa haluat, ellet joku päivä voisikaan itse ilmaista luotettavasti omaa tahtoasi.

Hoitotahtoon kannattaa nimetä henkilö, joka voi tehdä puolestasi hoitoa koskevat ratkaisut silloin kun tahtosi ei ilmene suoraan hoitotahtoa koskevista asiakirjoista. Hoitotahdossa kannattaa ottaa kantaa siihen, millaisia tietoja kyseiselle henkilölle saa luovuttaa. Hoitotahtoon nimetään myös henkilöt, joille voi luovuttaa esimerkiksi sairautta tai olinpaikkaa, kuten hoivakotia, koskevat tiedot. Huomaathan siis, että sekin, onko jokin henkilö esimerkiksi asukkaana tietyssä hoivakodissa, on luottamuksellinen asia eikä sitä anneta hoivakodista kenelle tahansa asiaa tiedustelevalle ellei näin ole henkilön itsensä, asianhoitajan ja/tai omaisten kanssa sovittu.

Hoitotahdossa otetaan kantaa esimerkiksi elvyttämiseen ja elämää pitkittäviin hoitotoimenpiteisiin kuten hengityskoneen käyttöön tai letkuravitsemukseen.

Hoitotahtoon on hyvä kirjata myös täysin arkisia ja elämänkulkua koskevia asioita kuten toivomuksia juhlapyhien viettämisestä, uskonnollisiin hartaus- tms. hetkiin osallistumisesta, syömisestä, harrastamisesta tai vaikkapa saunassa käymisestä. Kaikkia itselle tärkeitä asioita, tai sellaisia asioita, joita ei missään tapauksessa halua tapahtuvan itselle, voi kirjata hoitotahtoon.

Hoitotahdon osaksi voi laatia myös musiikkitahdon. Musiikki voi toimia aktivoivavana elementtinä elämän loppuvaiheessa jopa puhetta paremmin. Myös laulujen sanat voivat muistua mieleen paremmin kuin yksittäisetkään sanat keskustelussa.

Hoitotahtoon kirjataan myös mahdollinen halu osallistua lääketieteellisiin tutkimuksiin.

***

Yhteistyökumppanimme hoiva- ja hoitotahtoasioissa on LakiMarin lakimies Mari Sarajärvi. Voit asioida LakiMarin kanssa verkon välityksellä videoneuvotteluin ja hoitaa elämäsi tärkeimmät paperit kuntoon.

Varaa maksuton 15 minuutin konsultaatio

Pohditko hoiva- ja hoitotahdon tekemistä? Yhteistyökumppanimme LakiMari tarjoaa sinulle 15 minuutin konsultaation perhe- ja perintöoikeuden asioista ilmaiseksi. Ei ostopakkoa.

Hoivakotiasumisen ymmärtämisen ABC

Vanhuksen muuttaessa hoivakotiin edessä on lukuisia tärkeitä päätöksiä, joihin omaisten on otettava kantaa, ellei ikäihminen ole tehnyt itse hoitotahtoa.


Siirry keskustelunaiheeseen